نیمه‌ی پر یا نیمه‌ی خالی؟

چه فرقی می‌کند وقتی لیوانت شکسته باشد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر