حالِ مضارع ما

به این طرف نگاه کرد، گذشته بود؛ به آن طرف نگاه کرد، آینده بود؛ ولی کلاً هیــچ‌چی ندید.

۱ نظر: