فرمول وان زندگی

بهترین دست ـ فرمان را هم که داشته باشید، وقتی از پشت به شما بزنند، نه از دستتان کاری برمی‌آید نه از فرمان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر