چگونه زبان قاصر می‌شود؟

یک عده، واقعاً غیر قابل تحمل هستند و یک عده، از این‌ها هم غیر قابل تحمل‌ترند، که این دسته دوم واقعاً غیر قابل تحمل هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر