کار بیخ دارد

در پست عیب‌یابی در محل، در تشخیص مشکل، دچار اشتباه شده بودم، فی الواقع مشکل حادتر است:

باید به گیرنده‌های خود دست بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر