مُشک آن است

اصطلاح پر طمطراق، اصطلاح پر طمطراقی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر