نقدی بر داروینیسم

آدمها به چند دسته تقسیم می‌شوند: انسانها، دوپایان، چهارپایان، خوکها، درندگان، مارها، نهنگها، ماهیها، مگسها، گیاهان، جلبکها، انگلها و هیچی‌ها.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر