در مثال مناقشه هست

زمانه‌ایست که اهل نظر و معرفت هم شعبده باز شده‌اند؛ دائماَ دود از کله‌هایشان بلند می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر