مقدسات خاردار

خاک صحنه مقدسه، روپوش پرستار مقدسه، قلم نویسنده مقدسه، پرچم کشور مقدسه، شغل پزشکی مقدسه، ساز استاد مقدسه و ... این گزاره‌ها عمدتاَ توسط کسانی گفته می‌شود که ادعای تقدس‌زدایی از همه چیز را دارند؛ ظاهراً فقط مقدسات مذهبی خار دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر