حکومتهای خطرناک


یک دموکراسی معیوب، به مراتب خطرناکتر از دیکتاتوری مصلح است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر