مردان زنجیری


در اینجا چهار زندان است، به هر زندان دوچندان نقب، در هر نقب چندین حجره، درهر حجره چندین مرد در زنجیر (احمد شاملو)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر