نوعی دموکراسی


دموکتاتوری نوعی از حکومت است که در آن مردم با انتخابات از میان چند دیکتاتور یکی را برمی‌گزینند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر