پایان مغز بشر


بشر هر چی حرف داشت تو فلسفه مدرن زد و مغز بشر تموم شد، الانم حرفهای گهگاه بدرد بخور، جرح و تعدیلهای مدرنیسمه، فی الواقع مدرنیسم یافته های بشره (فارغ از درست یا غلط بودنش) اما پسا مدرنیسم بافته های بشر.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر