گمشده‌ی بشریت


آیا از هم ریشه بودن سه کلمه‌ی "پردیس، فردوس و پارادایز"، در فارسی، عربی و انگلیسی، می‌توان استنتاج کرد که اغلب انسانها گم شده‌ی مشترک دارند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر