رنگ روزگار


مطبوعاتی پرازخبرهای زرد، صورتهایی از خود زنی سرخ، پدرانی از خجالت بنفش، آینده‌ای ازابهام خاکستری و جنبشهایی رنگی...این روزگار رنگارنگ است یا سیاه؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر