هاراگیری

تفاوت حالگیری با هاراگیری اینه که در دومی فاعل اول شخصه و در اولی فاعل دوم یا سوم شخصه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر