اغتشاش


مردم ایران عاشق اغتشاش هستند، نه به خاطر اهداف آزادایخواهانه و عدالت طلبانه و اینجور مهملات، بلکه به خاطر اینکه عاشق اغتشاش هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر