جورکش

دکمه‌ی اینتر به تنهایی جورکش همه‌ی عصبانیتهای ماست. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر