رازداری


شبلی پای دار حلاج از هاتفی شنید که میگفت: اطلعناه علی سر من اسرارنا، فافشی سرنا، فهذا جزاء من یفشی سر الملوک ... تذکرة الاولیاء عطار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر