مقصد مهاجرت


نقطه ثقل تمدنی درهر برهه‌ای از تاریخ، جائیست که مقصد رویایی کسانی باشد که قصد مهاجرت دارند، محسوب شود؛ جهت حرکت این نقطه در سیر تاریخی، از شرق به غرب بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر