بستنی


" البستنی" آره درست خوندی ولی مسخره بازی نیست، به عربی میشه "تو مرا لباس پوشاندی" ... حالا هی بگو عربی یعنی یه الف لام اول هر کلمه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر