شلوار شیش جیب


هر کس بیشترعشق شلوار شیش جیب و اورکت اسرائیلی دارد، مرگ بر اسرائیل را با صدای بلندتری میگوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر