شیر پیر


گفت: شیر، شیر است اگرچه پیر است .... لطیفی هم گفت: پیر، پیر است اگرچه شیر است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر