فرضیه

بالاخره باید بین کاسه سرانسان و کاسه توالت مسجد شاه، اگر نه از نظر سایز وشکل، حداقل ازنظرمحتوا فرقهای کوچکی وجود داشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر