چهار کلمه‌ی تاریخ‌ ساز


جبر، اختیار، قضا و قدر، شاید بهترین مصادیق مفهوم سهل ممتنع باشند ... بسیاری در تاریخ به خاطر درک نادرست (سهواً یا عمداً) از این چهار کلمه فاجعه آفریده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر