تغییر


خودتان را هرگز به نفع دیگران تغییر ندهید، خودتان را فقط و فقط به نفع اعتقاداتتان، به نفع باورهایتان تغییر بدهید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر