جابجایی سکانسها


وقتی بلند می‌شود، عرق می‌کند، می‌پاشد و خیس می‌شود ... نفسهایت از دیدار معشوق، صورتت از شرم، مغزت از هیجان و لباس زیرت از ترس.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر